03
آگوست

تاییدیه های اروپایی

گروه صنعتی طاووس و لوستیران توانسته با جمع آوری تیمی متخصص از جوانان این مرز و بوم با هدف نوآوری و کیفیت راهبردی جامع در تولید لوستر ایرانی با سطح کیفیت بالاتر از اروپا را دارا باشد .

این نتیجه ۳۸ سال سابقه درخشان است که طی نظرسنجی از خریدارن داخل کشور ، کشورهای آسیایی و کشورهای اروپایی به خصوص کشور آلمان میباشد که باعث سربلندی این مجموعه شده است .