• ایمیل: info@loustiran.com
 • ساعات کاری: 08:00-17:00

تماس با ما

  شعبه ۱

  شریعتی، بالاتر از میرداماد، شماره ۱۲۲۷
  تلفن: ۲-۲۲۹۰۰۳۹۱ (۰۲۱)
  فکس: ۷۷۳۲۱۹۷۸ (۰۲۱)
  وبسایت: loustiran.com

   شعبه دوم

   شریعتی، بالاتر از میرداماد، شماره ۱۲۲۷
   تلفن: ۲۲۸۶۳۸۰۴ (۰۲۱)
   فکس: ۲۲۸۶۳۸۰۴ (۰۲۱)
   ایمیل: info@loustiran.com
   وبسایت: loustiran.com

    کارخانه

    تهران، ابتدای جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان سوم غربی، شماره ۱۳
    تلفن: ۷۷۹۶۷۵۰۰ (۰۲۱)
    فکس: ۷۷۹۶۷۳۹۳ (۰۲۱)
    وبسایت: loustiran.com